Nauka języka polskiego

Programy do nauki języka polskiego

Na Aztekium.pl znajdziemy kilka przydatnych programów wspomagających naukę języka polskiego. Głównie są to programy dotyczące gramatyki, ortografii jak również testy z tej dziedziny. 
Poniżej przedstawiamy charakterystykę kilku najbardziej przydatnych programów.


Odmiana przez przypadki

Odmiana przez przypadki, to jedno z dominujących narzędzi na Aztekium.pl. Stronę można uruchomić używając adresu http://aztekium.pl/przypadki

Jak zapewne widać program proponuje odmianę przez przypadki w innych językach, takich jak czeski, ukraiński czy rosyjski ale tutaj skupimy się na języku polskim. 

Odmiana jest bardzo prosta. Wystarczy wpisać poszukiwany wyraz i wyraz zostanie odmieniony. 

Jeżeli słowo jest nazwą miejscowości, to zostanie również dokonana odmiana tej miejscowości. Czasami zdarza się, że miejscowości o tej samej nazwie z różnych regionów polski są różnie odmieniane. To również jest uwzględnione w programie. 

Nad oknem gdzie odmieniane są wyrazy pojawiają się obrazki postaci mężczyzn, kobiet lub dzieci. Są to symboliczne prezentacje rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. Jeżeli podświetlony jest np. jeden mężczyzna, to odmieniany wyraz jest rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej. Jeżeli podświetlone jest kilka kobiet, to odmieniany wyraz jest rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej. Dzieci oznaczają rodzaj nijaki. 

Klikając ikonkę obok możemy dokonać automatycznie odmiany liczby mnogiej. Jeżeli odmieniany wyraz był czasownikiem, to zostanie zaproponowana odmiana we wszystkich możliwich, zazwyczaj 6 wariantach. Czyli rodzaj męski, żeński i nijaki, w liczbie pojedynczej i mnogiej. 

Zdarza się, że wyraz jest zarówno rzeczownikiem jak i czasownikiem. Np. "dziki". Wtedy na początku zostanie odmieniony rzeczownik. Czyli "dziki" jako zwierzęta w liczbie mnogiej a poniżej zostanie odmieniony czasownik w rodzaju męskim i liczbie pojedynczej, z propozycjami odmiany w każdej innej formie. 

Poniżej znajdziemy przykładowe zdania z użyciem tych wyrazów, zaczerpnięte z polskiej poezji i literatury. A na samym końcu przekierowania do innych aplikacji. 


Odmiana czasownika

Inną ciekawą aplikacją jest program do odmiany czasowników a dokładnie bezokoliczników. Znajduje się ona pod adresem: http://aztekium.pl/odmiana

Ten program daje nam możliwość odmienienia bezokolicznika do podstawowej formy w każdym czasie i w każdej osobie. 

Program dzieli czasowniki na czy czasy:

- przeszły
- teraźniejszy
- przyszły

Czasownik w każdym z tych czasów jest odmieniany przez osoby, zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej (jeżeli takie występują). Natomiast rysunki postaci symbolizują rodzaj żeński, męski i nijaki. 

W nawiasie kwadratowym lub wyszarzeniu są w języku staropolskim lub nieużywane, które dotyczą zazwyczaj rodzaju nijakiego.


Sprawdzanie błędów ortograficznych

Na odmianie czasowników nie kończą się możliwości tej witryny. Pod innym adresem: http://aztekium.pl/orto znajdziemy program, który pozwoli nam sprawdzić wyrazy pod kątem poprawności ortograficznej. Poza tym jest tam prosty quiz, który sprawdza naszą wiedzę z ortografii. 

Po prostu jeżeli wpiszemy wyraz w polu "szukaj", to program wyświetli nam prawidłową i nieprawidłową pisownię tego wyrazu. Oczywiście prawidłowa podświetlona kolorem zielonym a nieprawidłowa czerwonym. 

Jeżeli nic nie wpiszemy, to możemy klikać na jasnożółtych prostokątach, które przedstawiają dwie wersje popularnych wyrazów. Poprawną i niepoprawną. Oczywiście należy klikać w tę poprawną. 

Po każdym kliknięciu program odpowie nam czy nasza odpowiedź była poprawna. Dodatkowo poniżej wyświetla statystyki mówiące o tym, jak dużo odpowiedzi udzielono poprawnych a jak dużo błędnych. 


Liczba pojedyncza oraz mnoga

Jeszcze inną aplikacją, z której korzystają również osoby z innych krajów jest prosta wskazanie liczby pojedynczej oraz mnogiej wyrazu. My również skupimy się na języku polskim.

Tę aplikację znajdziemy pod adresem http://aztekium.pl/grammar

Aplikacja dokonuje wyświetlenia wyrazu w dwóch liczbach. Podobnie jak przy odmianie przez przypadki są ukazane przykładowe wystąpienia tych wyrazów w polskich tekstach. 

Chociaż odmiana wydaje się być prosta, to czasami warto przetestować stan swojej wiedzy. 


Wyszukiwanie synonimów

Kolejną aplikacją jest aplikacja do wyszukiwania synonimów. Aplikacja znajduje się pod adresem http://aztekium.pl/synonimy

Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Po prostu wpisując wyraz, zostaną wyszukane synonimy do tego wyrazu. Program działa nieco inaczej. Wyszukuje synonimy w różnych językach ale traktując źródłowy wyraz jako wyraz w danym języku. 

Przykładowo wpisując "bat" wyszuka synonimy do polskiego bata oraz do angielskiego nietoperza. 


Wyszukiwanie rymów

Program pod adresem http://aztekium.pl/rymy wyszukuje rymy do wpisanych wyrazów. 

Po wyszukaniu danego rymu można klikać na wyrazach aby się o nich więcej dowiedzieć. 


Wyszukiwanie wyrazów

I tutaj docieramy do innej aplikacji. Aplikacji zbiorczej, która skupia w sobie wszystkie funkcje. Aplikacja wyszukuje odpowiedni wyraz (w naszym przypakdu w języku polskim) i daje nam automatycznie możliwość analizy tego wyrazu pod różnymi względami. 

Głównie są to:

- deklinacja (odmiana tego wyrazu przez przypadki jeżeli to możliwe)

- etymologia (słowniki etymologiczne wspominające ten wyraz, przydatne dla historyków)

- rymy (wyszukanie rymów do danego wyrazu)

- synonimy (wyszukanie synonimów do danego wyrazu)

- tłumaczenie (przetłumaczenie tego wyrazu do kilkunastu języków)

- wikipedia (definicja tego wyrazu)

Czasami jeszcze 

- osoby (czyli odmiana  wyrazu przez osoby)

- mapa (jeżeli wyraz jest miejscowością, to mapa oraz lokalizacja)

- imiona (jeżeli to imię, to informacja o tym)

Program znajduje się pod adresem http://aztekium.pl/words

Warto mieć na uwadze, żeby wyszukiwać wyraz we właściwym języku. Bo wyszukując polski wyraz w języku rosyjskim nie znajdziemy prawdopodobnie nic. 


Listy wyrazów

Ostatnim programem jest program wyszukujący wyrazy pod nieco innym względem. Mianowicie pod kątem ilości liter lub liter początkowych i końcowych. 

Program znajduje się pod adresem http://aztekium.pl/wordlist

Ten program daje taką możliwość, że przykładowo, możemy sobie wyszukać listę miast, na 5 liter, rozpoczynających się na literę w a kończących na literę a. 

Taka szczegółowa filtracja wyrazów. Bardziej przydatna chyba w krzyżówkach.