Wyszukiwanie wyrazów

Wyszukiwanie wyrazów

I tutaj docieramy do innej aplikacji. Aplikacji zbiorczej, która skupia w sobie wszystkie funkcje. Aplikacja wyszukuje odpowiedni wyraz (w naszym przypakdu w języku polskim) i daje nam automatycznie możliwość analizy tego wyrazu pod różnymi względami. 

Głównie są to:

- deklinacja (odmiana tego wyrazu przez przypadki jeżeli to możliwe)

- etymologia (słowniki etymologiczne wspominające ten wyraz, przydatne dla historyków)

- rymy (wyszukanie rymów do danego wyrazu)

- synonimy (wyszukanie synonimów do danego wyrazu)

- tłumaczenie (przetłumaczenie tego wyrazu do kilkunastu języków)

- wikipedia (definicja tego wyrazu)

Czasami jeszcze 

- osoby (czyli odmiana  wyrazu przez osoby)

- mapa (jeżeli wyraz jest miejscowością, to mapa oraz lokalizacja)

- imiona (jeżeli to imię, to informacja o tym)

Program znajduje się pod adresem http://aztekium.pl/words

Warto mieć na uwadze, żeby wyszukiwać wyraz we właściwym języku. Bo wyszukując polski wyraz w języku rosyjskim nie znajdziemy prawdopodobnie nic.