Liczba pojedyncza i mnoga

Liczba pojedyncza oraz mnoga

Jeszcze inną aplikacją, z której korzystają również osoby z innych krajów jest prosta wskazanie liczby pojedynczej oraz mnogiej wyrazu. My również skupimy się na języku polskim.

Tę aplikację znajdziemy pod adresem http://aztekium.pl/grammar

Aplikacja dokonuje wyświetlenia wyrazu w dwóch liczbach. Podobnie jak przy odmianie przez przypadki są ukazane przykładowe wystąpienia tych wyrazów w polskich tekstach. 

Chociaż odmiana wydaje się być prosta, to czasami warto przetestować stan swojej wiedzy.