Odmiana czasowników

Odmiana czasownika

Inną ciekawą aplikacją jest program do odmiany czasowników a dokładnie bezokoliczników. Znajduje się ona pod adresem: http://aztekium.pl/odmiana

Ten program daje nam możliwość odmienienia bezokolicznika do podstawowej formy w każdym czasie i w każdej osobie. 

Program dzieli czasowniki na czy czasy:

- przeszły
- teraźniejszy
- przyszły

Czasownik w każdym z tych czasów jest odmieniany przez osoby, zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej (jeżeli takie występują). Natomiast rysunki postaci symbolizują rodzaj żeński, męski i nijaki. 

W nawiasie kwadratowym lub wyszarzeniu są w języku staropolskim lub nieużywane, które dotyczą zazwyczaj rodzaju nijakiego.