Zamiana tekstu na wielkie litery

Jak zamienić tekst na wielkie litery?

W języku python wykorzystamy do tego celu metodę klasy string "upper". Przykładowo a = upper("male litery")

Wszystko w tekście dużymi literami