Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Czasowniki nieregularne, to podstawowe wyzwanie dla każdego, kto uczy się języka angielskiego. Są to różne formy niektórych czasowników, które niestety trzeba znać na pamięć aby dobrze posługiwać się językiem angielskim.

Poniżej przedstawiamy listę czasowników nieregularnych w języku angielskim. A na samym dole strony, linki do programów, gdzie można się uczyć tych słówek.


Niektóre czasowniki nieregularne przyjmują wiele form. Często różnią się one znaczeniem, czasem po prostu różne standardy literatury preferują inne formy. Czasowniki tego typu zostały rozmieszczone we wszystkich kategoriach, do których pasują.

Tabela czasowników nieregularnych w języku angielskim

Forma podstawowa II forma III forma Tłumaczenie
arise arose arisen powstawać, pojawiać się
awake awoke awoken budzić się
be was been być
bear bore borne nosić, rodzić
beat beat beaten bić
become became become zostawać
befall befell befallen przytrafić się, spotykać
begin began begun zaczynać, zacząć
behold beheld beheld ujrzeć
bend bent bent pochylić się
beset beset beset dreczyć, prześladować
bet bet bet zakładać się
bind bound bound przywiązywać
bite bit bitten gryźć, kąsać
bleed bled bled krwawić
blow blew blown dmuchać
break broke broken tłuc, połamać
breed bred bred hodować
bring brought brought przynosić
build built built budować
burn burnt burnt palić, spalać się
burst burst burst rozrywać
buy bought bought kupować
can could been able móc
cast cast cast rzucać
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
come came come przychodzić
cost cost cost kosztować
creep crept crept skradać się
cut cut cut kroić
dig dug dug kopać
do did done robić
draw drew drawn rysować
dream dreamt dreamt snić
drink drank drunk pić
drive drove driven jechać
dwell dwelt dwelt mieszkać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
flee fled fled uciekać
fling flung flung rzucać
fly(flies) flew flown lecieć
forbid forbade forbidden zakazywać
forecast forecast forecast przewidywać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczać
forsake forsook forsaken porzucać
freeze froze frozen mrozić
get got got dostać
give gave given dawać
go went gone iść
grind ground ground kruszyć
hang hung hung wisieć
hang hanged hanged zawieszać
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden skrywać
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać
hurt hurt hurt skrzywdzić, zranić, sprawiać
keep kept kept trzymać, zachowywać
kneel knelt knelt klękać
know knew known wiedzieć, znać
lay laid laid kłaść, położyć
lead led led prowadzić
lean leant leant skłonić się, opierać, przechylić
leave left left wychodzić
lend lent lent pożyczać (komuś)
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
lie lied lied kłamać
light lit lighted lit lighted zapalać
lose lost lost gubić
make made made robić
may might - móc
mean meant meant oznaczać, mieć na myśli
meet met met spotkać się
mistake mistook mistaken pomylić
mow mowed mown kosić
must had to had to musieć
pay paid paid płacić
put put put klaść, wsadzić
quit quit quit zrezygnować
read read read czytać
rid rid rid uwalniać, oczyścić
ride rode ridden jeździć konno
ring rang rung dzwonić
rise rose risen rosnąć
run ran run biec
saw sawed sawn piłować, rżnąć
say said said mówić
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać, aportować
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set przygotowywać, ustawić
sew sewed sewn szyć
shake shook shaken trząść, wstrząsnąć
shear sheared shorn strzyc
shed shed shed rozsiewać, laćrozlać
shine shone shone świecić, zabłysnąć
shoot shot shot wystrzelić, strzelać
show showed shown pokazywać
shrink shrank shrunk kurczyć się
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siadać
sleep slept slept spać
slide slid slid pośliznąć się
sling slung slung zawieszać, podwieszać
slit slit slit rozciąć, poderżnąć
smell smelt smelt pachnieć
sow sowed sown sowed siać, zasiać
speak spoke spoken mówić
speed sped sped pędzić, jeździć (z dużą prędkością)
spell spelt spelt przeliterować
spend spent spent wydawać (pieniądze), spędzać czas
spill spilt spilt rozlewać
spin spun spun snuć, wirować, obracać
spit spat spat pluć, napluć
spoil spoilt spoilt uszkadzać, psuć, zepsuć
spread spread spread rozkladać, rozsmarować, rozszerzyć
spring sprang sprung sprężynować
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck przyklejać(się)
sting stung stung kłuć
stink stank stunk śmierdzieć
stride strode stridden kroczyć
strike struck struck strajkować, walić, uderzać
strive strove striven dążyć do czegoś, usiłować, krzątać
swear swore sworn kląć
sweep swept swept zamiatać
swell swelled swollen spuchnąć, obrzęknąć
swim swam swum pływać
swing swung swung huśtać się, machać czymś
take took taken brać
teach taught taught uczyć (kogoś)
tear tore torn drzeć
tell told told mówić, powiedzieć
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
thrust thrust thrust pchać, atakować, napierać
tread trod trodden stąpać, chodzić po czymś
wake woke woken budzić się
wear wore worn mieć na sobie, ubierać
weave wove woven przemykać
weave wove woven tkać, wplatać
weep wept wept płakać
win won won wygrać
wind wound wound owijać, nawijać
wring wrung wrung wyciskać, ściskać czyjeś ręce
write wrote written pisać

 

4 sposoby nauki czasowników nieregularnych

Na Aztekium.pl można się uczyć czasowników nieregularnych na 4 sposoby. Poniżej je zaprezentujemy. 

 

Pierwszy z nich to po prostu zwykła lista z czasownikami i nauka w sposób tradycyjny. Pełną listę czasowników nieregularnych znajdziesz na stronie:

http://aztekium.pl/online.py?tekst=lista_czasownikow_nieregularnych

Jest to manualna nauka jak ze zwykłej kartki papieru. Dla wielu nadal najlepsza forma. 

 

Sposób nr. 2 polega również na nauce czasowników ale wyświetlanych pojedynczo. 

Program do nauki znajdziesz tutaj:

Nauka czasowników nieregularnych (angielski - polski)

Nauka czasowników nieregularnych (polski - angielski)

W powyższym przykładzie klikamy tylko na i zielonym lub czerwonym klawiszu w zależności od tego czy znamy odpowiedź. W miejscu gdzie jest duża strzałka możemy podglądnąć prawidłową odpowiedź jeżeli jest z tym problem. 

Program dobry do nauki na komórce, gdzie do obsługi wystarczy użyć jednego palca. 

 

Trzeci sposób to nauka ze strony: http://aztekium.pl/irregular.py?lang=pl

Ta strona pozwala na naukę czasowników z wymową (zwróć uwagę czy przeglądarka nie blokuje odtwarzania audio - specjalna ikonka przy pasku adresu). Poza tym, że możemy wspierać się wymową, to strona jest w pełni obsługiwana za pomocą klawiatury, czyli głównie strzałek i literek. 

Strzałkami góra dół, będziemy zmieniać poszczególne czasowniki.

Strzałki prawo-lewo przełączą nas pomiędzy stronami. 

Również litery alfabetu nakierunkują nas na kolejny dział czyli czasowniki na daną literkę. 

 

Ostatni sposób, to testy. Obszerne testy do nauki czasowników nieregularnych znajdziesz tutaj:

http://aztekium.pl/mtest.py?run=@u6_test

http://aztekium.pl/mtest.py?run=@u8_test

http://aztekium.pl/mtest.py?run=@u0_test

Jeżeli potrzebujesz innych testów do nauki angielskiego to w głównym menu w wyszukiwarce wystarczy wpisać słowo "angielski" (tutaj)